K apucián

Zkoumání vlastního rodopisu

 

Dle dostupných archivních materiálů první zmínka o mém rodu pochází z roku 1651, kdy se hovoří v urbáři o „zahradě Doroty Kapuciánky“ v obci Lípa. Znění jména připomíná řád menších bratří kapucínů, kteří přišli do Českých zemí v roce 1610. Vzhledem k tomu, že v polovině XVII.století se jednalo o poměrně novou událost, mohlo se jejich starší, navíc mírně zkomolené označení stát vlastním jménem. Mé předky mám spolehlivě doloženy až dvě století později, zbytek se mohu jenom dohadovat. Mezi nimi znám spoustu Ladislavů, sem tam Jan, František, nejedna Marie či Kateřina – rozená i provdaná. Ve volných chvílích studuji dostupné archivy, knihovny, příležitostně jednám s úřady, využívám moderní techniku při hledání i zpracování. Milerád se též podělím s ostatními příznivci genealogie o vlastní zkušenosti. Každá zpráva o výskytu mého jména mi bude cennou pomocí.

 

                   S pozdravem a poděkováním

                   Radan Kapucián

e-mail: kapucrad@seznam.cz